Rólunk

A Cigánd Város Önkormányzata által vezetett konzorcium (Konzorciumi tagok: Alsóberecki, Felsőberecki, Lácacséke, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd Önkormányzatai) eredményesen pályázott a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra, melynek eredményeként 250 MFt. vissza nem térítendő támogatást nyert az EFOP-1.5.3-16-2017-00122 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi településeken” című pályázati program megvalósítására.

A projekt átfogó célja a Bodrogköz emberi erőforrásának fejlesztése, közvetlen céljai: a rendelkezésre álló helyi humánerőforrás mennyiségi, és minőségi fejlesztése, a szakemberek vonzása a térségen kívülről, valamint új szakemberek kinevelése, a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság társadalmi és munkahelyi beilleszkedésének segítése, képességeik komplex fejlesztése, a térség közösségeinek megerősítése, kisközösségek fejlesztése kiemelten a fiatal-, és időskorú célcsoport esetében. További kiemelt cél a lakosság elvándorlásának csökkentése, a térség népességmegtartó erejének fokozása, az egészségtudatosság növelése, a munkaképesség, és életminőség emelésére valamint a roma kultúra értékeinek megerősítése, népszerűsítése a többségi társadalom tagjainak körében

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 2020. május 01.-én kezdődött, és az előzetes tervek szerint 2022. július 31.-én zárul.